Dạy trẻ 4 tuổi về thời gian

Bạn có thể dạy cho bé về một khái niệm phức tạp được gọi là “thời gian” – một cái gì đó kéo dài trong bao lâu. Cẩn trọng nhé, vì lời nói của bạn chính là những ấn tượng ban đầu đối với trẻ. Bố mẹ thường yêu cầu bé đánh răng trong một phút. Một phút là khoảng thời gian tương đối ngắn. Sau đó, đến “Hãy cho tôi một phút” – chúng ta sẽ nói như thế khi đang bận nghe điện thoại. Và rằng, “phút” có thể kéo dài đến 10 hoặc 20. Đưa ra những ước tính càng chính xác càng giúp con bạn phát triển sự hiểu biết của mình về thời gian.

Bạn có thể dạy cho bé về một khái niệm phức tạp được gọi là “thời gian” – một cái gì đó kéo dài trong bao lâu.
Cẩn trọng nhé, vì lời nói của bạn chính là những ấn tượng ban đầu đối với trẻ. Bố mẹ thường yêu cầu bé đánh răng trong một phút. Một phút là khoảng thời gian tương đối ngắn. Sau đó, đến “Hãy cho tôi một phút” – chúng ta sẽ nói như thế khi đang bận nghe điện thoại. Và rằng, “phút” có thể kéo dài đến 10 hoặc 20. Đưa ra những ước tính càng chính xác càng giúp con bạn phát triển sự hiểu biết của mình về thời gian.

Một số ý tưởng dạy bé về thời gian:
1. Yêu cầu bé dự đoán một hoạt động sẽ kéo dài bao lâu? “Con nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu để đi bộ hết con đường này?” Đem theo một cái đồng hồ bấm giờ để theo dõi.
2. Sử dụng một đồng hồ bấm giờ nhưng không cài đặt một cách ngẫu nhiên. Giải thích cho bé chính xác là bạn đang cài đặt cho nó bao nhiêu phút (5 phút, 4 phút…) Sử dụng thiết bị giới hạn thời gian hoạt động cho TV, máy tính và cho phép bé giúp thiết lập nó.
3. Đưa ra những thách thức về thời gian khi bé chơi đùa: “Con có thể nhảy lò cò trên một chân trong bao lâu?” “Có thể tìm được bao nhiêu lá cờ trong vòng 1 phút?”
4. Giải thích về khoảng thời gian mà bạn nấu nướng hoặc làm bánh với bé. Cài đặt bộ đếm thời gian và xem qua cửa sổ lò để biết mất bao lâu bánh sẽ được nướng chín.