Điều kiện công nhận phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.


Theo dự thảo này, trẻ em được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDMNTNT) phải hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) do Bộ GD&ĐT ban hành trước 6 tuổi;


Trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) là trẻ em được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học (9 tháng) theo Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) do Bộ GD&ĐT ban hành, với số ngày nghỉ học không quá 45 ngày.


Đối với đơn vị cơ sở, cần huy động 95% trở lên số trẻ em 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 90% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi); bảo đảm tỷ lệ huy động trẻ dưới năm tuổi ra lớp không thấp hơn năm học trước; Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 90% trở lên; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đều dưới 10%.


Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, hải đảo: Huy động 90% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 80% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi); 100% trẻ em mẫu giáo năm tuổi dân tộc thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; bảo đảm tỷ lệ huy động trẻ dưới năm tuổi ra lớp không thấp hơn năm học trước; Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 80% trở lên; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đều không quá 15%."


Về giáo viên, cần bảo đảm số lượng giáo viên dạy lớp năm tuổi theo quy định hiện hành; 100% giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo; 100% giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.


Về cơ sở vật chất, bảo đảm đạt tỷ lệ 1 phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ)/lớp mẫu giáo năm tuổi. Phòng học lớp năm tuổi được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, bảo đảm diện tích và các quy định khác về phòng học theo Điều lệ trường mầm non; đối với vùng đặc biệt khó khăn, phòng học bảo đảm an toàn, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đủ ánh sáng, bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định của Điều lệ. 100% lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định; trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp; có nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch đủ và đạt yêu cầu, sân chơi có đồ chơi ngoài trời.


Ngoài những nội dung trên, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung liên quan đến thời điểm kiểm tra, công nhận; hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT và quy trình công nhận phổ cập.