Dự thảo về một số thiết bị dạy học mầm non tối thiểu

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT.


Theo dự thảo này, thiết bị "Bút sáp, phấn vẽ, bút chì" dành cho nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi và nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi được sửa đổi thành "Bút sáp, phấn vẽ".


Bãi bỏ một số thiết bị như: Thơ ở Nhà trẻ; Truyện kể ở Nhà trẻ; Chương trình giáo dục mầm non; Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3 - 36 tháng tuổi); Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi; Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố; vở tập tạo hình (nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi); truyện tranh các loại, vở làm quen với Toán, Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non, Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (nhóm trẻ 3 - 4 tuổi)...


Nếu thông tư chính thức ban hành, căn cứ vào danh mục thiết bị sửa đổi, bổ sung ban hành theo thông tư này, các sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.