Quy định mới về nội thất trường học và thiết bị dạy học

Quy định mới về nội thất trường học và thiết bị dạy học

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, theo đó, cấp học này cần tối thiểu 562 đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học.

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi (30 trẻ) đứng đầu trong 6 nhóm lớp về số lượng với 126 thiết bị đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học. Các nhóm lớp còn lại có số lượng thiết bị được quy định như sau: Nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi (15 trẻ): 50 thiết bị; Nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi (20 trẻ): 68 thiết bị; Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (25 trẻ): 90 thiết bị; Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (25 trẻ): 104 thiết bị; Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi (35 trẻ): 124 thiết bị. Các thiết bị bao gồm đồ dùng; thiết bị dạy học, nội thất trường học, đồ chơi và học liệu; sách, tài liệu và băng đĩa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2010, thay thế Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục Đồ chơi - Thiết bị tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới Giáo dục mầm non. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, THCS và THPT. Theo đó danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học phải đảm bảo tối thiểu 457 thiết bị; cấp THCS phải bảo đảm tối thiểu 731 thiết bị; cấp Trung học phổ thông cần trang bị tối thiểu 648 thiết bị dạy học.